Kostýmový fond

v prílohe Vám zasielam tabuľku úhrad do kostýmového fondu TSAV chcem sa poďakovať za Vaše platby. Nedoplatky verím, že sa uhradia. Deti na vystúpeniach tancovali v kostýmoch, žiadne nešlo bez a tak isto sa kostýmy zapožičiavali aj na súkromné účely kto si požiadal. A nevidím v tom problém aj v budúcnosti kto bude potrebovať na karneval a pod. Prosím prepošlite si to do skupín. Ďakujem