Vyúčtovanie Budapešť, Púchov

KOSTÝMY – kto ešte stále neodovzdal kostýmy na pranie odniesť do štúdia tento týždeň !!! Stále nepriniesli všetci.