Začiatok šk. r.2017/2018

Od 4.9.2017 pokračuje :

Zápis pre nových členov štúdia ako pre Tanečný odbor a tento rok novinka aj Hudobný odbor. SPEV ,KLAVÍR A FLAUTA.

Začiatok vyučovacieho procesu je stanovený od 11.9.2017, kde by sme už mali mať predbežný zoznam detí a počet skupín.

Menný zoznam detí a zaradenie do skupín bude pre Vás  pripravené v priebehu budúceho týždňa.

V sekcii TRÉNINGY , kde zároveň bude aj časový rozvrh Tréningov pre jednotlivé skupiny.

Všetkým deťom želáme úspešný začiatok školského roka ,veľa úspechov,nových vedomostí ,ale aj zážitkov.