ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

                 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020 

         NOVOM ROKU ŠŤASTNÝ KROK VEĽA ,                                                                           

   ZDRAVIA , ŠŤASTIA a VZÁJOMNÉHO POROZUMENIA

                                      ADRIANA ,ELIŠKA a deti tanečného štúdia.