Šťastné a veselé vianočné sviatky

Všetkým prajeme Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov

Adriana, Alexandra a deti TSAV