HUDOBNÝ ODBOR -pozor upravený !!!

HUDOBNÝ ODBOR : tr. učiteľ – Blažena ŠUŤAKOVÁ

 SPEV : streda 17,00 h  – 17,45 h

1.Alexia Petrušková

2.Nella VARGOVÁ, 

3.Adam ČEKAN

4. Linda LIKEROVÁ

5. Amália PATARÁKOVÁ  -piatok  17,25 h -18,10 h

 

KLAVÍR :štvrtok 

1.Rebeka STANEKOVÁ -16,15 h -17,45 h- štvrtok 

2. Soňa KOVÁČIKOVÁ  – 16,40 h – 17,25 h piatok 

3.Maxim Pariľák  – 17,45 h -18,30 h – STREDA

 

ZOBCOVÁ FLAUTA :

1.Karin KUKOVÁ – 16,15h -17,00 h – streda

2.Juliana POHÁNKOVÁ – 17, 00h- 17,45 h – štvrtok 

 

Hudobnú náuku zladí p. učiteľka Blažena ŠUŤAKOVÁ  priamo s rodičmi na prvých hodinách.