Harmonogram

V nasledujúcom týždni nemáme žiadne povinnosti preto tréningy budú podľa rozvrhu.

Natáčanie – ešte nám ostali skupiny D2, J2, Hvk a J1 pravdepodobne čaká ešte jedno natáčanie.

Prajem pekný zbytok víkendu.

Adriana