Tanečné štúdio Adriany Vrbovej je mladé a počas svojej relatívne krátkej existencie dosiahlo viacero úspechov na regionálnej i celoslovenskej či medzinárodnej úrovni. Zameriava sa na tanečno-dramatickú výchovu detí vo veku od 5 do 18 rokov. Vedená je tanečnými pedagógmi v Košiciach na Kováčskej ulici v budove Premonštrátskeho gymnázia a to nielen počas školského roka, ale aj prázdnin.

Rok založenia
0
Výhier a ocenení
0
Rokov praxe
0
Spokojných detí
0

 Štúdio navštevuje viac ako 90 detí z Košíc a okolitých obcí. Hlavným cieľom štúdia je teda spájať deti s kladným vzťahom k umeniu, tancu a hudbe v spolupráci so Štátnym divadlom Košice. Jeho zakladateľka Adriana Vrbová strávila ako balerína košického štátneho baletu 25 rokov na doskách, ktoré znamenajú svet a aktuálne je pedagógom i na Konzervatóriu J.Adamoviča, Exnárova. Už počas aktívnej kariéry ale najmä po jej skončení chce spolu s kolegami obnoviť dlhoročnú tradíciu košického detského baletného štúdia, ktoré viedla Alica Csonthová-Hoppeová, nositeľka „Vyznamenania za vynikajúcu prácu“.

Aké sú naše tance a tanečné štýly?

Ľudové tance

Spoločenské tance

Moderné tance

Klasické tance

Posolstvom je zamerať sa popri hlavnom tanečnom štýle – klasický balet aj na sprostredkovanie deťom tanca ľudového, spoločenského, či súčasného – scénického, pritom všetkom však zapojiť výrazové prostriedky. Deti tak môžu priamo ukázať možnosti svojej fantázie a dotvoriť tak samotné dielo.

Prihláška

Nezmeškajte príležitosť a prihláste svoje dieťa do Detského tanečného štúdia Adriany Vrbovej. Neváhajte nás kontaktovať.

Medzi významné aktivity, ktoré štúdio počas svojej existencie absolvovalo, patria nielen lokálne a regionálne podujatia ako reprezentačné plesy, programy na Hlavnej ulici Košíc, letné tanečné kempy, módne prehliadky, akcie pre seniorov, letné tanečné šou, vianočné koncerty s Robom Opatovským, Rotary koncerty v Štátnej filharmónii, Prešovská hudobná jeseň, Flash mob pre OC Galéria, alebo benefičné koncerty pre spoločnosti Úsmev ako dar, Usmej sa na mňa či Melódie šťastia. Za zmienku stojí najmä víťazná vlna na súťažiach „Pohyb bez bariér“ v Žiline, Predeta v Košiciach, Tanečný Kubín v Dolnom Kubíne, Top Dancing v Topolčanoch, Podzimní pohádka v Piešťanoch, či Majstrovstvá Slovenska v scénickom tanci Showtime v Leviciach. Práve víťazstvá tanečného štúdia delegovali nadané deti na medzinárodné súťaže, kde už v roku 2015 úspešne reprezentovali Slovensko a Košický kraj na Majstrovstvách Európy vo výrazových tancoch v Budapešti a neskôr na celosvetovom scénickom šampionáte v Prahe, na ktorom získali laureáta s postupom do Parížskeho Disneylandu.

Aj v roku 2016 a 2019 na Majstrovstvách Európy v Budapešti si deti z tanečného štúdia schuti zatancovali a spomedzi krajín ako Maďarsko, Slovinsko, Srbsko, Cyprus, Island či Rumunsko vybojovali nielen prvenstvá vo viacerých tanečných kategóriách, ale aj ocenenie „najúspešnejší kolektív majstrovstiev Európy“. Vrcholom úspechu detí bola dvojnásobná účasť na svetovom šampionáte vo výrazových tancoch v Chorvátskom Poreči, kde sa dokonca naše štúdio v roku 2018 umiestnilo v TOP 20 najkvalitnejších tancov spomedzi takmer 2000 choreografií a 27 štátov. Na medzinárodný šampionát vo výrazových tancoch v Španielskom Castellóne 2020 sme získali nomináciu ako minuloroční víťazi európskeho semifinále v Srbskej Kanijži a chceli sme hájiť farby Slovenska, Košického kraja a najmä milovaných Košíc v španielskom súťažnom prostredí. 

Celosvetové opatrenia súvisiace so šírením nákazy Covid 19 však zastavili našu súťažnú vlnu do leta 2020. My však ideme ďalej, v ústrety novým výzvam…