Tanečné štúdio Adriany Vrbovej
Kováčska 28
Premonštrátske Gymnázium Košice
1. poschodie
040 01 Košice

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať

Mobil: 0905 675 842
E-mail: info@tanecne-studio.sk 

Číslo účtu – IBAN:
SK17 5600 0000 0070 1444 1001

IČO: 42 244 901
DIČ: 202 337 0173