2-3%

Každý rok nám nesmierne pomôžu Vami vyplnené a odovzdané Vyhlásenia na 2 ale aj 3 %. Tlačivá Vám pripravím aj v papierovej forme. Asi Vám nemusím písať, aby ste oslovili priateľov rodinných príslušníkov a známych, kolegov, aby nás podporili a venovali nám 2-3%.

Tento rok nám všetky vyplnené Vyhlásenia pomôžu ešte viac vzhľadom na rekordné zvyšovanie cien za energie, nájomné atd.

Vopred Vám ďakujeme za každé jedno Vyhlásenie a ochotu.

Adriana